Friedrich Weinwurm byl nejvýznamnějším představitelem architektonické avantgardy na Slovensku. Díky jeho stavbám získala Bratislava během první republiky moderní tvář. Nepříliš známého židovského architekta představuje vůbec poprvé české veřejnosti výstava Muzea města Brna připravená ve spolupráci se Slovenskou národní galerií.

Výstava vizuálně poutavým způsobem přiblíží tvůrce, který byl doposud známý a oceňovaný téměř výhradně v odborných kruzích, a stavitelské umění, které v čase jeho vzniku a uplatnění patřilo na Slovensku mezi hlavní nositele a reprezentanty soudobých světových moderních trendů.

Výstava potrvá do 3. listopadu 2019.