Zajímá Vás, proč se na Ústředním hřbitově kácí stromy?
Dotknou se Vás plánované úpravy a výsadby?
A chcete se dozvědět i něco nového z historie Ústředního hřbitova?


Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna zadal v roce 2019 zpracování „Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně“, která proběhne ve 2. etapách. Cílem projektu je promyšlená postupná revitalizace zeleně tohoto areálu včetně nezbytného kácení, ošetření dřevin a založení nových výsadeb pro zajištění plynulé obnovy systému zeleně.

Ústřední hřbitov je největším a nejvýznamnějším hřbitovem ve městě Brně. Byl založen v roce 1883 na rozloze 28 hektarů. Od roku 1958 je areál spolu s krematoriem a obřadní síní kulturní památkou. Krematorium s kolumbáriem bylo v roce 2017 prohlášeno národní kulturní památkou.

Jedná se o jedinečnou příležitost seznámit se s rozsáhlým projektem do nejmenších podrobností.

Odbor životního prostředí MMB a Správa hřbitovů města Brna, p.o. Vás srdečně zvou na prezentaci projektu dne 28. 1. 2020 v 16 hodin v Urban centru.