Městská část Brno-střed připravila výstavu šesti návrhů, které se účastnily urbanisticko-architektonické užší jednofázové soutěže na budoucí zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně. Vidět ji můžete v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí až do 5. července 2020.

Lokalita o velikosti zhruba 50 hektarů, kterou soutěž řešila, je vymezena z východu ulicí Trýbovou a na západní straně zástavbou při ulici Vinařská. Jedná se o strmý svah dopravně poměrně složitě obsloužitelný a možná právě z tohoto důvodu dosud nezastavěný. Reliéf terénu je při ulici Úvoz přetvořen stupňovitými terasami. Ty vznikly odtěžením zeminy pro cihelnu, která zde dříve stávala.

Soutěžní návrhy předložilo celkem šest účastníků architektonické soutěže a byly hodnoceny jako anonymní. Odborná porota pod vedením doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka vyhodnotila vítězné pořadí takto:

1. místo: architektonická kancelář EA architekti s.r.o.

2. místo: architektonický ateliér P. P. Architects s.r.o.

3. místo: sdružení architektů ŽÁLSKÝ ARCHITEKTI

Dalším tématem k prověření je podle poroty jižní část veřejné zeleně pro takzvanou Krétu, která by mohla sloužit jako plně vybavený městský park. Dále severní část u Vaňkova náměstí jako prostranství umožňující dálkové výhledy a možnost využití prostoru nad památkově chráněnými vodárenskými objekty. 

„V nejbližší době budeme zadávat ke zpracování návrh územní studie, do které budou zapracovány podněty a pokyny odborné poroty k vítěznému návrhu. Poté by studie měla být promítnuta do připravovaného návrhu nového Územního plánu města Brna,“ doplnil informace
Ing. arch. Petr Bořecký, radní Brno-střed pro výstavbu a územní plánování.

Tisková zpráva / Brno-střed