Přijďte na druhé setkání k budoucnosti náměstí Míru. Tým kanceláře městského architekta představí zadání připravované soutěže na jeho proměnu. Konat se bude v pondělí 14. září v 18 hodin v hlavním sále Hvězdárny a planetária Brno.

Co vám na náměstí Míru chybí, jak by se mělo upravit nebo jaké využití by měl mít přilehlý bývalý vojenský areál v ulici Lerchova? Na začátku letošního roku mohli občané během prvního setkání a v internetové anketě odpovídat na tyto a další otázky, které následně pomohly s přípravou zadání urbanisticko-architektonické soutěže. Ta přinese návrh na celkovou proměnu náměstí v žijící srdce Masarykovy čtvrti a příjemné místo pro Brňany.

Dnes je náměstí Míru náměstím jen svým jménem. Na své návštěvníky působí nepřehledně, kvůli dopravnímu řešení se zde lidé necítí bezpečně a jeho podoba, stejně jako otázka budoucnosti bývalých vojenských objektů, už dlouhá léta vyvolává debaty. I proto se na konci roku 2019 rozhodlo vedení Brna pověřit Kancelář architekta města Brna (KAM) přípravou soutěže na jeho dostavbu a úpravu. Oproti předcházejícím snahám si město ponechalo plnou kontrolu nad celým projektem a bude hlavním developerem vítězného návrhu.

Funkční a živý veřejný prostor má sloužit obyvatelům čtvrti i všem Brňanům, kteří ho využívají. Ještě než se urbanisticko-architektonická soutěž na podzim tohoto roku rozběhne naplno, přizvala KAM ke kulatému stolu klíčové aktéry, mezi nimi místní občanská sdružení, podnikatele, zástupce městských organizací i vedení zdejších studentských kolejí. Zapojila se také veřejnost, názory na náměstí Míru KAM zjišťovala na setkání v prostorách základní školy na Lerchově i pomocí webového dotazníku.

Zjištěné názory a podněty se staly součástí podkladů zadání soutěže. S ním se můžete seznámit právě na setkání v digitáriu brněnské hvězdárny v pondělí 14. září od 18 hodin. Z důvodu kapacity sálu a hygienických opatření je ale potřeba se na akci dopředu registrovat pomocí formuláře na adrese forms.gle/NNdMhaLq32DZoX4PA, zavolat můžete také na telefonní číslo 770 176 560.

Zdroj: KAM Brno