Tvořil bez zbytečných ornamentů. Svými díly se brněnský rodák Adolf Loos zapsal navždy do dějin jako jeden z nejlepších architektů minulého století a průkopník moderní architektury. Jeho díla v Brně a na Brněnsku i jeho život představuje nová výstava na brněnském hradě Špilberk.

Na výstavě se lidé dozví zajímavosti o architektonických klenotech, které Loos, brněnský rodák, vytvořil nebo plánoval vytvořit v Brně a na Moravě. „Návštěvníci se seznámí s objekty jako je zámeček Viktora Bauera v areálu výstaviště, první Loosovou prací v Brně – Heroldovým domem, či neuskutečněným projektem brněnského domu na střeše pro Heinricha Jordana,” nastínil kurátor výstavy Jindřich Chatrný z Muzea města Brna.

Lidé na výstavě uvidí modely Loosových staveb nebo se octnou v replice interiéru jedné z místností Bauerova zámečku. Výstava navíc návštěvníkům nabízí pohled nejen na Adolfa Loose, ale odhaluje i část nepříliš známé brněnské historie. Třeba díky unikátním fotkám přibližuje život lidí, kteří v domech vytvořených Loosem bydleli, například rodinu průmyslníka Viktora Bauera. „Na výstavě lidé spatří skutečně unikátní autentické fotky,” podotkla spoluautorka výstavy Jana Kořínková z Vysokého učení technického.

Výstava Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy se koná u příležitosti letošního sto padesátého výročí Loosova narození. „Naši kolegové z Muzea hlavního města Prahy společně s Národním památkovým ústavem celostátní Rok Adolfa Loose 2020. Jde o celou šnúru akcí, která má připomenout výročí. Naše výstava je první akcí celého cyklu,” podotkl ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian.

Expozici si lidé mohou prohlédnout až do konce letošního roku. Více informací o výstavě naleznete na webových stránkách Muzea města Brna.

Brněnský deník