Na začátku března se v rámci Stavebního veletrhu uskuteční čtvrtý ročník Festivalu architektury. Cílem akce je představit široké veřejnosti nové přístupy ve stavebnictví, které vedou k efektivnímu snižování produkce emisí. Rada města Brna doporučila zastupitelům, aby schválili poskytnutí dotace na akci ve výši 510 tisíc korun.

„Festival architektury se již tradičně uskuteční na brněnském výstavišti. Jeho předchozí ročníky zaznamenaly úspěch jak u odborné, tak i laické veřejnosti. V letošním roce se organizátoři zaměří například na témata robotizace a 3D tisku, enviromentálního managementu výstavby a provozu budov nebo aplikace recyklátů v komerční a bytové výstavbě. V rámci programu podepíši s novými signatáři Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny a oceníme také nejlepší projekty, které stávající partneři realizovali,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Akce, které udělilo záštitu i statutární město Brno, je svým programem v rámci České republiky unikátní a pokroková. „Pro návštěvníky budou připraveny komentované prohlídky malometrážního domu do 25 m², moderované workshopy nebo ukázky digitalizace ve stavebnictví. Zároveň bude festival upozorňovat na aktivity města Brna v oblasti snižování emisí CO a kampani Připrav Brno. K tomu bych dodal, že navrhovaná dotace 510 tisíc Kč činí 24 % nákladů Festivalu architektury,“ doplnil náměstek pro oblast životního prostředí Jaroslav Suchý.

Stavební veletrhMobitex a Festival architektury se uskuteční v termínu 2. až 4. března 2023 v pavilonu V na brněnském výstavišti.

Tisková zpráva