Dne 6. srpna byla netradičně besedou zahájena výstava Klima se mění, změň se i ty!. Na ní se svými příspěvky vystoupili Michal Žák z Česká televize, Jaroslav Rožnovský z ČHMÚ a Daniel Tichý z CI2. Zahájení pokračovalo odpolední vernisáží.

Další fotogalerie