Dne 24. května se konala beseda s občany ohledně tvorby nové Koncepce sportu města Brna, která bude v rámci Strategie města Brna zpracována v rovině vizí, hodnot a cílů. Město si klade za cíl informovat o celém procesu tvorby tohoto strategického dokumentu občany a odbornou veřejnost a nabídnout jim tak možnost participace na vytvoření dokumentu.

Další fotogalerie