Dne 20. srpna navštívila Urban centrum belgická organizace Brownfield Foundation. Jedná se o sdružení developerů, zástupců veřejného sektoru a odborníků z různých oblastí. Organizace se zabývá procesem asanací brownfieldů a má zájem rozšířit svoje aktivity i do města Brna.

Další fotogalerie