Dne 19. prosince se konalo evaluační setkání zástupců městských částí s radním pro oblast otevřenosti města a participaci obyvatel Tomášem Koláčným a koordinátorkami projektu Dáme na vás. Náplní setkání byla otevřená diskuze nad pilotním ročníkem participativního rozpočtování. 

Další fotogalerie