Výstavu #brno2050 doplnil doprovodný program v podobě několika přednášek na zajímavé témata, jako např. otevřená městská data, zeleň, vizuální smog či zpracování odpadů.

Další fotogalerie