Dne 11. září proběhlo v Urban centru vyhodnocení Strategie pro Brno 2050 a čtyř dílčích oborových koncepcí z oblasti kvality života – bydlení, sport, kultura, zdraví. Po prezentaci následovala diskuse k závěrečné evaluační zprávě.

Další fotogalerie