PROSINEC

Alegorie Odvahy pro Moravské náměstí a Památník holocaustu

Alegorie Odvahy pro Moravské náměstí a Památník holocaustu. Výstava modelů a vizualizací jezdecké sochy s odkazem na osobnost markraběte Jošta Lucemburského je spojena s výstavou modelů a vizualizací ztvárnění Památníku holocaustu pro náměstí 28. října v Brně.  

LISTOPAD

Komentovaná prohlídka výstavy

Komentovaná prohlídka výstavy Mendelovy zahrady očima studentů se konala v Urban centru 7. listopadu 2012. Zúčastnili se jí autoři vystavených návrhů, studenti Fakulty architektury VUT v Brně se svým profesorem Ivanem Kolečkem, děkan fakulty Josef Chybík a ředitel Mendelova muzea v Brně Ondřej Dostál.

Prezentace pro studenty MU

Dne 7. listopadu 2012 se v Urban centru uskutečnila prezentace pro studenty Mendelovy univerzity, oboru rozvoj venkova a rekreologie (problematika volného času, rekreace a cestovního ruchu). Marie Zezůlková z Úseku rozvoje města a Michal Jelínek z Marketingového a ekonomického oddělení brněnského magistrátu je seznámili s otázkami strategie a marketingu v Brně.

ZÁŘÍ

Návštěva z Číny

Dne 20. září navštívili Urban centrum zástupci vedení okrsku Xicheng, součásti čínského hlavního města Pekingu. Během své cesty po střední Evropě navštívili čínští hosté Prahu a Brno a zajímali se o problematiku rozvoje měst a o strategické plánování. V Urban centru je přivítal náměstek primátora Ladislav Macek a tajemník magistrátu Pavel Loutocký, součástí přivítání byla i prezentace o rozvoji města Brna. 

Dne 7. září se v Urban centru uskutečnilo další jednání pracovní skupiny k návrhové části marketingové strategie zaměřené na propagaci statutárního města Brna a Jihomoravského kraje jako centra špičkového výzkumu, vývoje a inovací.

Projekt CIVITAS ELAN
 

Od 11. září do 18. října 2012 byla v Urban centru výstava představující výsledky projektu CIVITAS ELAN. Celoevropský projekt CIVITAS, který skončil po čtyřech letech v říjnu 2012, byl zaměřen na zkvalitnění městské hromadné dopravy. Díky němu se v Brně podařilo dosáhnout několika významných zlepšení. Pomocí peněz z fondů Evropské unie bylo uvedeno do provozu pět minibusů (foto 1), byl vytvořen systém diagnostiky jízdenkových automatů a systém optimalizace spotřeby elektrické energie v tramvajových a trolejbusových vozidlech a bylo otevřeno Integrované centrum mobility na Joštově ulici (foto 2). Výstava v Urban centru seznámila návštěvníky nejen s přínosem projektu pro Brno, ale i pro další partnerská města projektu – Lublaň (foto 3), Gent, Porto a Záhřeb. Součástí projektu byla také řada propagačních aktivit, například akce S CIVITASEM kolem světa. Její účastníci se snažili urazit vzdálenost 25 750 kilometrů, což je obvod zeměkoule na 50. rovnoběžce, která prochází Českou republikou.

ČERVENEC

Během svého několikadenního pobytu v České republice zavítali do Brna hosté z litevského města Panevéžys. Navštívili Magistrát města Brna, Český technologický park a v Urban centru se seznámili s ekonomickým rozvojem města.

Výstava v KJM
 

Výstavu Sídliště – dobrá adresa, kterou nabídlo Urban centrum v únoru a v březnu 2012, si mohli od 1. července do 31. srpna prohlédnout návštěvníci Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné ulici.

ČERVEN

Delegace z Mnichova

Dne 29. června 2012 navštívila Urban centrum delegace pracovníků Nejvyššího stavebního úřadu z Mnichova. Během svého pobytu v Brně se bavorští hosté zajímali o problematiku bydlení a navštívili několik bytových komplexů. V Urban centru si vyslechli přednášky o rozvoji města a o územním plánování.

KVĚTEN

Výstava Retenční nádrž Jeneweinova

Retenční nádrž Jeneweinova, jedna z největších investičních akcí současnosti, byla tématem výstavy navzvané 8600 m3, která trvala v Urban centru od 15. května do 8. září 2012. Stavba reteneční nádrže byla zahájena v roce 2011 poblíž soutoku Svratky se Svitavským náhonem na Jeneweinově ulici v Brně-Komárově. Významné vodohospodářské dílo je důležité pro další výstavbu a celkové zlepšení životního prostředí v jižní části Brna. Posláním retenční nádrže, jejíž stavba bude dokončena v srpnu 2013, je regulovat průtok ve stokové síti a za vydatných dešťů zamezovat přepadu znečištěných vod do Svratky.

DUBEN

Dne 24. dubna 2012 se v Urban centru uskutečnilo jednání pracovní skupiny řešící marketingovou strategii zaměřenou na propagaci statutárního města Brna a Jihomoravského kraje jako centra špičkového výzkumu, vývoje a inovací.

Návštěva z Kyrgyzstánu

V rámci svého několikadenního pobytu v České republice zavítala 20. dubna 2012 do Brna skupina pracovníků státní správy a samosprávy z Kyrgyzstánu. Na prezentaci v Urban centru se seznámili se zásadami strategického plánování v Brně. 

Výstava Fandíme Brnu

V Urban centru byla od 3. dubna do 3. května 2012 otevřena výstava Fandíme Brnu. Byly na ní vystaveny studentské práce ze školních ateliérů oboru architektura na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Studenti řešili architektonická témata a problematiku spojenou s městem Brnem a životem jeho obyvatel. Součástí výstavy byla i prezentace studentských prací, které získaly prestižní cenu Arnošta Wiesnera udělovanou děkanem Fakulty stavební a některá další významná ocenění.

BŘEZEN

Brífink ZOO Brno

Na dalším z pravidelných brífinků ve čtvrtek 29. března v Urban centru informoval ředitel zoologické zahrady Martin Hovorka o hospodaření ZOO Brno, o připravovaném křestu medvíďat a o letošních přírůstcích mláďat.

Prezentace pro studenty FAST VUT
 

Ve dnech 26. a 27. března 2012 navštívili Urban centrum studenti Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Ve dvou přednáškách se seznámili s výsledky Dlouhodobého výzkumu sídlišť 2011 a s projektem Europoint Brno.

Setkání členů asociace průvodců
 

Asociace průvodců ČR uspořádala 1. března 2012 v Urban centru setkání průvodců. Jeho účastníci jednali o dostupnosti turistických míst v Brně a vyslechli přednášku o církevních památkách východní Moravy.

ÚNOR

Doprovodný program výstavy Sídliště – dobrá adresa?

Jako doprovodný program výstavy Sídliště – dobrá adresa se 23. února 2012 konaly v Urban centru dvě prezentace Dlouhodobého výzkumu sídlišť. S výsledky výzkumu, který si kladl za cíl podat celistvý obraz o názorech a postojích šesti brněnských sídlišť, se dopoledne seznámili zástupci Magistrátu města Brna a představitelé městských částí, v odpoledních hodinách se pak konala prezentace pro veřejnost. Z výsledků výzkumu mimo jiné vyplynulo, že většina obyvatel je s životem na sídlištích spokojena.

Brífink ZOO Brno  

Ve čtvrtek 23. února 2012 se v Urban centru uskutečnila další z pravidelných tiskových konferencí brněnské zoo. Brífink se tentokrát týkal hlavně malých medvíďat, která porodila koncem ledna kamčatská medvědice.

Výstava Sídliště – dobrá adresa?
 

Na výstavě s názvem Sídliště – dobrá adresa? měli návštěvníci možnost se seznámit s výsledky třetí vlny série výzkumů vybraných brněnských sídlišť (Bohunice, Kamenný vrch, Lesná, Vinohrady, Bystrc 2 a Kamechy), které byly od 80. let zpracovávány pro Magistrát města Brna. Z hlavních zjištění výzkumu vyplývá, že většině obyvatel se ve sledovaných sídlištích žije dobře, míra spokojenosti obyvatel se sídlišti v časovém posunu mírně vzrostla, což je důsledkem celé řady společenských změn a opatření. Prostřednictvím jednotlivých panelů s texty, grafy a tabulkami se návštěvníci dověděli jak bylo celé sociologické šetření zpracováno a z jakých částí se skládalo. Výstava trvala od 21. února do 31. března 2012.

LEDEN

Brífink ZOO Brno

Dne 26. ledna 2012 se v Urban centru uskutečnil brífink brněnské zoologické zahrady. Její ředitel Martin Hovorka na něm informoval novináře o kampani za záchranu velkých zvířat jihovýchodní Asie, do níž se ZOO Brno zapojila. 

Dne 5. ledna 2012 se v Urban centru uskutečnilo jednání pracovníků Magistrátu města Brna se zástupci brněnských vysokých škol. Hovořilo se o tom, co může Brno udělat pro rozvoj vysokého školství a co mohou školy udělat pro města.

Další fotogalerie