PROSINEC

Návštěva z Lotyšska

Dne 18. prosince navštívili Urban centrum zástupkyně lotyšského ministerstva životního prostředí a regionálního rozvoje. Zajímaly se o rozvoj města Brna a to zejména s využitím integrovaných nástrojů z Evropské unie (ITI).

Setkání projektových manažerů strategických projektů

Kancelář strategie města uspořádala dne 15. prosince první setkání projektových manažerů strategických projektů, které Statutární města Brno připravuje v rámci programovacího období 2014-2020. Toto předvánoční setkání mělo za cíl seznámit jednotlivé účastníky s procesem řízení strategických projektů a představit pracovní a organizační postupy.

Smart Cities

Dne 7. prosince se v Urban Centru uskutečnil seminář k metodice Smart Cities, kterou nechalo zpracovat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci grantového programu Beta Technologické agentury ČR. Cíli semináře bylo představení metodiky přítomným zástupcům měst a diskuze nad jejím využitím v praxi a také prezentace uchopení a realizace konceptu Smart Cities na příkladu města Brna. 

Výstava ARC MAPY

Dne 3. prosince byla slavnostní vernisáží zahájena výstava studentských prací ARC MAPY – projekt, mapující místa ve městě Brně a jeho okolí, která jsou řešena v rámci ateliérových zadání v průběhu studia na FAST VUT, jejíž ústav architektury slaví 10 let. 

LISTOPAD

Setkání k vyhodnocení Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2010-2015

Cílem setkání dne 27. listopadu bylo zhodnotit posun v oblasti cestovního ruchu za posledních 5 let, upozornit na dosud nevyřešené oblasti či navrhnout nové, které za uplynulé období získaly na důležitosti. Postřehy a podněty ze setkání budou tvořit základ Návrhové části Programu, která bude zpracovávána v příštím roce.

Výstava Brno bezpečně bez zločinu

Dne 2. listopadu zahájilo Urban centrum slavnostní vernisáží výstavu, na které spolupracovalo s brněnskou policejní školou. Byly zde představeny grafické návrhy studentů středních uměleckých škol na téma bezpečné Brno, které vznikly v rámci projektu „Ze školy do škol“. Výstavu doplnily zajímavé besedy s uznávanými experty z bezpečnostních složek.  

Europoint Brno

Dne 3. listopadu se v Urban centru konala přednáška pro studenty Krajinného inženýrství Mendelovy univerzity v Brně o projektu Europoint Brno, tedy o variantách přestavby železničního uzlu, možnostech rozvoje města a dopravní dostupnosti regionu.


ŘÍJEN

Výstava: Vážíme si svých vrásek

Od 5. října jste se mohli v Urban centru nejen seznámit s brněnskými organizacemi a jejich činností na podporu aktivního života seniorů, ale také se zúčastnit některé ze zajímavých doprovodných akcí.

Jak se s věkem měníme Prevence kriminality – krádeže, podvody Dožínkové tvoření s Lipkou 
Mini-max aneb dělají šaty člověka? Taoistické tai chi Také ve stáří má život smysl


Vernisáž výstavy Vážíme si svých vrásek

Dne 5. října se v Urban centru konala vernisáž výstavy Vážíme si svých vrásek, která v sobě propojuje několik zajímavých témat, majících jednu společnou myšlenku – prožití aktivního a smysluplného stáří.

Debata s provozovateli taxi služby

V Urban centru dne 19. srpna zorganizoval Odbor dopravy ve spolupráci s Kanceláří strategie města diskuzní setkání s brněnskými provozovateli taxislužby za účelem získání důležitých informací a připomínek přímo z praxe. Výsledky diskuse budou sloužit zejména ke koncepčnímu řešení taxislužby ve městě Brně. 

ZÁŘÍ

Vernisáž fotografické výstavy “Mé eMHáDé”

Dne 22. září proběhlo v Urban centru slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Mé eMHáDé“. Fotografická výstava vítězných snímků proběhla ve foyer Urban centra od 22. do 30. září 2015.

Brno: Quo vadis

Dne 29. září proběhlo v Urban centru opětovné setkání zástupců Kanceláře strategie města MMB s veřejností v rámci cyklu přednášek BRNO: QUO VADIS. Prezentace byla tentokrát zaměřena zejména na představení různých analytických a koncepčních materiálů, které se vztahují k rozvoji Brněnské metropolitní oblasti.

SRPEN

Dne 24. 8. se v Urban centru konala přednáška o rozvoji města Brna pro studenty geografie z Technické univerzity v Drážďanech.

Výstava: Kompletní regenerace historického centra

Od 10. srpna jste si mohli v Urban centru připomenout proměny města za posledních pár let a projít se prostřednictvím fotografií, map a krátkých textů po zrekonstruovaných brněnských náměstích, upravených parcích či navštívit nové historické expozice v centru města.

ČERVEN

Výstava: Básník ticha a pokory

Začátkem června byla v Urban centru zahájena výstava s názvem Básník ticha a pokory, na které byly představeny výsledky výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi. Dne 26. května Rada města Brna schválila výsledky výtvarné soutěže a odsouhlasila k realizaci dílo od doc. akademického sochaře Jiřího Sobotky.

KVĚTEN

Brno: Quo vadis

V rámci výstavy OD STRATEGIE K PROJEKTŮM / jak se vize mění v realitu připravila Kancelář strategie města  během měsíce května tři odpolední prezentace, na kterých byly představeny strategické projekty a další aktivity města.

Dne 27. 5. navštívily Urban centrum pracovnice Bratislavského magistrátu s cílem seznámit se se způsobem rozvoje znalostní ekonomiky v Brně a tvorbou strategických dokumentů. Zvlášť diskutováno bylo téma inovačních voucherů, které město Brno prostřednictvím Jihomoravského inovačního centra již několik let úspěšně provozuje.

Kreativní centrum

Dne 19. 5. proběhlo v Urban centru setkání pracovní skupiny projektu Kreativní centrum Brno.

Strategie sociálního začleňování

V rámci přípravy Strategie sociálního začleňování se dne 19. 5. v Urban centru uskutečnilo setkání odborníků Pracovní skupiny Zaměstnanost. Během setkání se experti zabývali situací na trhu práce v Brně a zejména diskutovali otázky spojené s dlouhodobou nezaměstnaností, systémem vzdělávání, rekvalifikací a prostupným a chráněným zaměstnáváním.  

Soutěž na sochu Jana Skácela

Dne 14. 5. se za účasti autorů konalo v Urban centru zveřejnění výsledků hodnocení návrhů výtvarné soutěže na ztvárnění sochy básníka, spisovatele a překladatele Jana Skácela.

Projekt obytného celku Zelené nábřeží

Dne 7. 5. proběhlo v Urban centru koordinační jednání, na němž investor představil zástupcům příslušných odborů MMB a servisních organizací města připravovaný projekt nového obytného celku na břehu řeky Svitavy v městské části Maloměřice a Obřany, nazvaný „Zelené nábřeží“.

DUBEN

Dne 17. 4. se v Urban centru na pozvání zástupců Kanceláře strategie města sešli zástupci 7 největších městských aglomerací v České republice, aby řešili přípravu na nové programové období EU 2014–2020.  Diskutovala se zejména tvorba jednotlivých strategií rozvoje za účelem využití nového integrovaného nástroje – ITI (integrovaná teritoriální investice).

Výstava: Od strategie k projektům

Dne 14. dubna byla v Urban centru slavnostní vernisáží zahájena výstava Od strategie k projektům, během níž jste mohli nahlédnout pod pokličku brněnského strategického plánování nebo se seznámit s některými z realizovaných projektů. 

BŘEZEN

Projekt domu Bystrc Letná

V souvislosti s přípravou projektu polyfunkčního domu Bystrc Letná na ulici Černého proběhla v Urban centru dne 18.3. koordinační schůzka, kde investor představil zástupcům MMB, městské části Bystrc a servisních organizací města aktuální fázi přípravy projektu.

Urban centrum dne 18. 3. navštívila European Lawyers Student Association (Evropské sdružení studentů práv), aby se seznámila s činností Kanceláře strategie města.

ÚNOR

Výstava: Brno in comics

Dne 25. 2. byla v Urban centru slavnostní vernisáží zahájena výstava Brno in comics, která představuje město Brno v krátkých kreslených příbězích a nejrůznějších perspektivách.

Doprovodný program k výstavě Brno – město s duchem Bauhausu

V rámci doprovodného programu výstavy Brno – město s duchem bauhausu se v Urban centru ve spolupráci s Metodickým centrem moderní architektury v Brně a spolkem „Přátelé vily Stiassni“ konaly ve dnech  18. a 19. února komentované prohlídky výstavy, kterými provázel prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., český historik architektury a vysokoškolský profesor.

LEDEN

Dne 22. 1. se v Urban centru za účasti první náměstkyně primátora města Brna Kláry Liptákové konalo jednání za účelem  koordinace projektu „Rekonstrukce a dostavba OC Tesco Dornych“, a to zejména technického řešení projektu a přípravy dokumentace k územnímu řízení.

Další fotogalerie