V souvislosti se zahájením programu URBACT IV a vyhlášením výzvy pro Action Planning Networks pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj v různých regionech ČR tzv. Informační dny. V Brně v Urban centru se 24. ledna uskutečnil informační den pro Jihomoravský kraj. Zástupci ministerstva prezentovali základní informace o programu URBACT IV a o způsobech zapojení. Dále proběhly prezentace projektů, které byly úspěšné v minulém programovacím období.

Další fotogalerie