Dne 30. března proběhlo v Urban centru interní jednání pracovní skupiny Sociální soudržnosti, která je složena z expertů na sociální oblast v Brněnské metropolitní oblasti (BMO). Pracovní skupina projednávala soulad předložených projektových záměrů s integrovanou strategií rozvoje BMO a vydávala doporučující stanoviska Řídicímu výboru ITI.

Další fotogalerie