Ve středu 9. listopadu proběhlo v prostorách Urban centra jednání Pracovní skupiny Řídicího výboru Brněnské metropolitní oblasti Vzdělávání. Na jednání byl posuzován soulad projektů mateřských škol s Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. Celkem bylo pracovní skupinou doporučeno ke schválení 19 projektů mateřských škol z Brněnské metropolitní oblasti, díky kterým se navýší současné kapacity předškolního vzdělávání o 753 míst.

Další fotogalerie