Dne 26. února byl v Urban centru prezentován připravovaný dokumentu „Koncepce sportu města Brna 2018–2030“, s cílem materiál představit a získat případné připomínky a podněty. Prezentace byla určena pro členy Zastupitelstva města Brna, KTVS RMB, pracovní skupiny koncepce a studenty MU FSpS.

Další fotogalerie