Dne 12. června pracovníci organizace První pomoc s.r.o. seznámili účastníky semináře nejen se základním rozmístěním automatizovaných defibrilátorů (AED) v brněnských ulicích a budovách, ale i názorně ukázali práci s defibrilátory tak, aby každý byl schopen pomoci k záchraně lidského života.

Další fotogalerie