Dne 24. dubna se konalo 9. setkání rady pro Marketing a cestovní ruch města Brna. Cílem setkání byla diskuze o aktivitách realizovaných v oblasti marketingu města a projednávání nastavení dlouhodobých cílů a priorit vedoucí ke zlepšení prezentace a komunikace Brna k různým cílovým skupinám nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Další fotogalerie