Dne 24. srpna se uskutečnila prezentace pro moldavské zaměstnance Regionální rozvojové agentury Sever-ADR Nor, která proběhla na základě oslovení Kanceláře strategie města společností Royal Haskoning DHV, spolupracující s Českou rozvojovou agenturou. Jedná se o projekt zaměřený na transfer zkušeností, know-how a dobré praxe ve směru ČR – Moldávie.

Další fotogalerie