Dne 1. března se uskutečnila porada vedoucích pracovníků Knihovny Jiřího Mahena za účelem zhodnocení roku 2016 v návaznosti na výstavu 95 NEJ KJM, která přiblížila veřejnosti zajímavé okamžiky z historie i současnosti knihovny. 

Další fotogalerie