Dne 27. února proběhla v primátorském salónku na Staré radnici přednáška pro veřejnost, na které historii brněnské meziválečné architektury odprezentoval profesor a historik Vladimír Šlapeta.

Další fotogalerie