Dne 25. března se v Urban centru konalo představení 1. dílu Katalogu pečetí Archivu města Brna. První díl katalogu přibližuje období let 1208–1410 a byl pro svůj rozsah rozdělen do dvou svazků. Do rukou zájemců o sfragistiku se tak dostává vyčerpávající a graficky velmi zdařilé dílo, na jehož další svazky se můžeme těšit v následujících letech.

Další fotogalerie