Na přednáškách pro odbornou veřejnost uspořádaných v Urban centru byl dne 1. září prezentován vítězný návrh urbanistické soutěže “Budoucnost centra Brna”, ve které získali první cenu UNIT architekti, Praha a dne 15. září nejzdařilejší studie souběžně vypracované zakázky “Budoucnost centra Brna” ve variantě přestavby železničního uzlu Brno “Řeka”, od Sdružení Ivan Koleček – Pavel Jura, architekti Lausanne – Brno. Dvě přednášky pro odbornou veřejnost byly uspořádány na základě přání projektantů.

Další fotogalerie