Dne 27. února proběhla díky Archivu města Brna prezentace knihy s názvem “Proč to vyprávím? Warum erzähle ich das?”, kterou edičně sestavila Jana Nosková. Kniha je pokračováním již dříve vydané knihy s názvem “Měla jsem moc krásné dětství”. Prezentace se zúčastnili také potomci pamětníků, jejichž paměti jsou v knize otištěny.

Další fotogalerie