V pátek 22. dubna proběhlo setkání 1. pracovní skupiny pro tvorbu Návrhové části Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016 – 2020. Setkání se zúčastnili odborníci z oblasti cestovního ruchu – zástupci turistických atraktivit, kulturních institucí, veřejné, soukromé i akademické sféry. Cílem setkání bylo pomoci definovat hlavní komunikační témata a segmentovat cílové skupiny.

Další fotogalerie