Ve čtvrtek 9. června proběhlo závěrečné setkání pracovní skupiny pro tvorbu Návrhové části Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016 – 2020, kterého se opět zúčastnili odborníci z oblasti cestovního ruchu – zástupci turistických atraktivit, kulturních institucí, veřejné, soukromé i akademické sféry. 

Další fotogalerie