Kancelář architekta města dne 21. června představila v Urban centru odborné veřejnosti první pracovní verzi manuálu tvorby veřejných prostranství. Publikace by měla sloužit především jako návod k tomu, jak v Brně tvořit veřejná prostranství kvalitně a koncepčně a je určena jak zástupcům města a samosprávy, tak i projektantům, architektům a dalším.

Další fotogalerie