Dne 11. prosince se konal seminář s názvem Obce, změna klimatu a uhlíková stopa. Byl určen především představitelům samospráv, veřejné správy v oblasti životního prostředí, regionální rozvoje a zabýval se současným stavem klimatu a poznáním, jakým způsobem přispět ke zmírňování dopadu klimatických změn a jak snížit uhlíkovou stopu.

Další fotogalerie