Ve dnech 29.-30. 5. a 1.6. se konaly společné setkání garantů jednotlivých hodnot v pilířích – kvalita života, zdroje a správa za účelem přípravy vize 2050, nové strategie města Brna.

Další fotogalerie