Garanti jednotlivých hodnot Strategie Brno 2050 se dne 27. července setkali nad připomínkami široké veřejnosti a představení pracovního plánu a budoucích setkávání.

Další fotogalerie