Dne 17. října proběhlo setkání garantů Strategie Brno 2050 před samotným zahájením schvalovacího procesu v orgánech města. Diskutoval se také postup při přípravě návrhové části.

Další fotogalerie