Dne 4. října proběhlo setkání odborných garantů strategie #brno2050. Společně diskutovali nad návrhem postupu její implementace v příštích letech a nad rolemi odborných garantů v rámci organizační struktury pro naplňování strategie a posuzování projektů, které se stanou součástí Akčního plánu 2020.

Další fotogalerie