Dne 9. srpna se v Urban centru uskutečnilo setkání tzv. poradní skupiny Partnerství k tématu Městská mobilita. Partnerství je tříletou iniciativou, jejímž cílem je návrh doporučení pro zlepšení oblastí života měst, např. právě v oblasti mobility. Setkání se zúčastnili zástupci MMR, MD, MŽP, Svazu měst a obcí ČR, města Brna či Ostravy.

Další fotogalerie