Dne 8. února se konalo společné setkání měst, která jsou nositeli nástrojů ITI a IPRÚ. Jediným a nejdůležitějším bodem programu byla společná dohoda na nastavení a podobě nástroje ITI pro období 2021-2027, včetně harmonogramu, nutných kroků a úkolů. Akce se konala za účasti Ministerstva pro místní rozvoj a Svazu měst a obcí ČR.

Další fotogalerie