Dne 11. ledna proběhlo setkání pracovní skupiny Konkurenceschopnost a vzdělávání k posouzení souladu projektových záměrů s Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI.

Další fotogalerie