Dne 6. prosince proběhlo setkání pracovní skupiny pro sociální oblast k posouzení souladu projektových záměrů s Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI.

Další fotogalerie