Dne 19. září opět hostilo Urban centrum Pracovní skupiny Doprava a životní prostředí, resp. Sociální oblast, které posuzovaly soulad projektových záměrů s Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI.

Další fotogalerie