Dne 7. ledna proběhlo na půdě Urban centra setkání pracovní skupiny Sociální oblast k posouzení souladu projektových záměrů s Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI.

Další fotogalerie