Dne 10. května proběhlo na půdě Urban centra setkání pracovních skupin Doprava, životní prostředí a Sociální oblast k posouzení souladu projektových záměrů s Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI.

Další fotogalerie