Dne 22. února se konalo v Urban centru regionální setkání průvodců, členů Asociace průvodců. Diskutovalo se o nové certifikaci (začleněné do systému Česká kvalita služeb), aktualizaci katalogu průvodců a podzimním zasedání Evropské federace asociací průvodců FEG, která se bude konat v Brně.

Další fotogalerie