Dne 30. července se konalo v Urban centru setkání s autory výtvarné soutěže na sochu architekta Adolfa Loose, na němž Odbor kultury MMB prezentoval výsledky poroty.

Další fotogalerie