Dne 23. září se v Urban centru konalo setkání interní pracovní skupiny projektu ‘sub>urban / Reinventing the fringe’. Tento projekt se zaměřuje na hledání možností, jak regulovat rozrůstání města za jeho administrativní hranice. Hledá cestu, jak proměnit periferní oblasti města v atraktivnější a kvalitnější prostředí pro stávající i nové obyvatele.

Další fotogalerie