Dne 14. června proběhla prezentace dopravního řešení v rámci územní studie Červený kopec. Zástupce zpracovatele, společnosti Pelčák a partner architekti, prezentoval zpracovaný návrh jak zástupcům magistrátu – Odboru územního plánování a rozvoje, Oddělení strategického plánování, tak zástupcům vlastníků a developerů z dané lokality, a to jako součást projektu „sub>urban. Oživení okrajových částí města“ / OP URBACT III.

Další fotogalerie