Dne 28. ledna proběhlo veřejné setkání o budoucí podobě zeleně na Ústředním hřbitově.  Odbor životního prostředí MMB zadal v roce 2019 zpracování „Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně“, jejíž cílem je postupná revitalizace zeleně tohoto areálu včetně nezbytného kácení, ošetření dřevin a založení nových výsadeb pro zajištění plynulé obnovy systému zeleně.

Další fotogalerie