Dne 5. září byla na nádvoří Staré radnice zahájena výstava Dostupné bydlení v Brně, která prostřednictvím 25 projektů představí ucelený obraz toho, jak se s nesnadným úkolem dostupného bydlení, daří vypořádat městu Brnu.

Další fotogalerie