Od 3. února jsme Vám na výstavě Brno brownfields 2015 představili pestrou mozaiku úspěšně revitalizovaných projektů různého charakteru na území města Brna. Současně ve foyer Urban centra proběhla výstava Atlas Brněnské metropolitní oblasti, která představila různé úhly pohledu na vazby mezi Brnem a obcemi v jeho širším okolí.

Další fotogalerie