Dne 1. června byla zahájena výstava Přístroje pro život, která seznamuje s automatizovanými externími defibrilátory (AED). Součástí výstavy byl také seminář první pomoci pro veřejnost, kde se zájemci dozvěděli teoretické znalosti, které si ihned prověřili praktickým nácvikem.

Další fotogalerie