Přijďte se v sobotu 13. května 2023 podívat na Zelný trh do budovy, kde sídlí Kancelář architekta města Brna (Zelný trh 13). Během festivalu Open House Brno se můžete zůčastnit dvou komentovaných prohlídek – v 10:00 a 15:00. Sraz je ve foyer, maximální počet osob na 45 minut trvající prohlídku je 30. Pokud chcete pouze navštívit budovu a nepotřebujete slyšet doprovodný komentář, můžete se zastavit kdykoli mezi 10:00 a 15:00.

Sídlem Kanceláře architekta města Brna, je od doby jejího založení roku 2016, jedna z budov Malého Špalíčku na Zelném Trhu. Kancelář skládající se z architektů, urbanistů, inženýrů, sociologů a geografů se svou činností zaměřuje především na urbanismus města a architekturu jeho veřejných prostranství. Významnou úlohou KAM je taktéž zpracování Územního plánu Brna, ale i příprava architektonických a urbanistických soutěží nebo aktivní zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování o podobě města.

Malý Špalíček je původně skupinou čtyř samostatných domů z období gotiky a renesance, která byla sjednocena brněnským architektem Janem Křtitelem Ernou v jednotný renesanční celek. Celá skupina budov, nebývalé památkové hodnoty, byla mezi lety 1969-1973 za vysokého nákladu komplexně renovována.

Každá z budov utvářejících Malý Špalíček je samostatně chráněna jako kulturní památka. V případě domu Zelný trh 13, ve kterém sídlí Kancelář architekta města Brna, je památková hodnota spatřována především v průčelí budovy. Vysoce hodnotný měšťanský dům s renesančním jádrem na středověkých základech byl totiž v pozdějších obdobích vícekrát stavebně upravován.

Zdroj: KAM Brno, FB KAM Brno / Foto: KAM Brno, openhousebrno.cz